راهنمای کامل تغذیه نوزاد در ماه های مختلف زندگی

مطالعه بیشتر

  

زايمان به عنوان پديده اي که منجر به تولد نوزاد مي گردد، جزء جدايي ناپذير زندگي بشر است.

اين پديده در جهان روند صعودي داشته است. با پيشرفت علوم پزشکي، انسان همواره درصدد بهبود کيفيت فرآيند زايمان بوده است.کيفيت و نحوه ارايه مراقبت هاي مامايي از موثرترين عوامل بر نتايج زايمان است و بر سلامت فيزيکي و عاطفي مادر و نوزاد تاثير قابل توجهي مي گذارد.

مقدمه:

مطالعه بیشتر

  

مشکلات درسی و ناتوانی های یادگیری دانش آموزان

 آیا نگران پیشرفت تحصیلی فرزند خود هستید؟

 آیا فرزند شما با درس خواندن ومدرسه رفتن مشکل دارد؟

 آیا از بلند خواندن، انشاء نوشتن یا حل تمرینهای ریاضی میترسد؟

مطالعه بیشتر

ادبیات کودکان و تاثیر آن در شکل گیری شخصیت کودکان و نوجوان
آدمی در دوران کودکی به علت عدم داشتن شناخت کافی از جهان پیرامون ، بیشتر تحت تاثیر شرایط محیط اطرافش قرار می گیرد .  با این توصیف می توان به اهمیت نقش خانواده و
محیط های یادگیری چون مدارس در شکل گیری شخصیت کودک
اشاره کرد.

مطالعه بیشتر

  

  خلاقیت یکی از مهمترین و اساسی ترین ویژگی های انسان است که تقریباً همه ابعاد و جنبه های زندگی و تمدن بشر را تحت تأثیر کامل خود قرار می دهد.

مطالعه بیشتر

  

 شعر کودک و تفاوت ها و شباهت های آن با شعر بزرگسالان:

 

کودکان و بزرگسالان به دو دنياي متفاوت تعلق دارند و جهان بین آنها متفاوت است و از پشتوانه تجربی متفاوتی نیز برخوردارند؛ ولی این تفاوتها سبب تفاوت در به کارگیري عوامل ادبی شعر نیست، بلکه استفاده از ابعادي از زندگی است که براي کودك معنا داراست .در واقع شعر كودك مثل همه انواع آثار خاص کودکان باید از زندگی كودك گرفته باشد را میسر سازد

مطالعه بیشتر